Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Eerste hulp bij trage wegen

UF_SD6_Actie187_Nieuws_TrageWegen

Mens, plant en dier, iedereen profiteert van de veilige én groene trage wegen. Zelfs voor onze gezondheid en het klimaat kunnen trage wegen een positief effect hebben!

Als provincie helpen we lokale besturen bij hun tragewegenbeleid. We zorgen voor:

  • juiste informatie
  • antwoord op vragen
  • advies bij het vergroenen van je trage wegen en
  • de opstart van concrete projecten.

Samen met gemeenten en eigenaars gaan we op zoek naar oplossingen.  

Door de gemeentelijke inventarissen op te nemen in het tragewegenregister, is het makkelijker om ontbrekende schakels op te sporen. En kan je makkelijker aan de slag over de gemeentegrenzen heen.  

Neem zeker contact op voor projecten die over de gemeentegrens heen gaan of een verbinding maken met een provinciaal domein.  

“We maakten samen met de provincie tragewegenkaarten van ons grondgebied. De kaarten werden enthousiast onthaalt. En vonden snel hun weg naar verenigingen en inwoners."

Jan Melis, schepen in de gemeente Meerhout

Maak een wandelkaart van je inventaris

In Meerhout zocht het lokaal bestuur een manier om het belang van de trage verbindingen in de dorpskern aan te tonen. De inventaris van trage wegen was net afgerond dus werd samen met de provincie beslist om deze wegen in kaart te brengen. Zo kunnen burgers zelf hun meest ideale route naar school, de bakker … uitstippelen via trage wegen. Op de achterkant staat meer informatie over het belang van trage wegen en de link met ecosysteemdiensten zoals zuivere lucht, een goede gezondheid, biodiversiteit. De kaart werd enthousiast onthaald en de beschikbare bundels vonden snel hun weg naar verenigingen en inwoners.  

De wandelkaart in Meerhout is als sjabloon beschikbaar voor elke gemeente die zijn inwoners wilt stimuleren om de trage wegen in de kernen meer te gebruiken. Wil je het sjabloon gebruiken? Geef ons een seintje

Deze fleurige afbeelding toont de achterkant van de tragewegenkaart van Meerhout. Hier worden alle ecosysteemdiensten van trage wegen uitgelegd.

Gerelateerde actie

De provincie stimuleert lokale besturen om werk te maken van een doordacht tragewegenbeleid. Door te kiezen voor een ecologische inrichting, krijgen we een waardevol groen netwerk.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen