Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Dwergenbos, van weilanden naar bos met een open speelzone

In Zoersel vind je een gebied van zo’n 6 hectare groot, het Dwergenbos. In 2020 bestond het gebied nog alleen uit weilanden. Toen het Kempens Landschap de gronden aankocht, wilden ze deze graag omtoveren tot een natuurgebied met bos, water en heel veel ruimte om te wandelen en spelen.  

Gemeente Zoersel, het Kempens Landschap en de bosgroepen klopten bij provincie Antwerpen aan voor de opmaak van een natuurbeheerplan. Zo’n natuurbeheerplan bepaalt voor de volgende 24 jaar de visie en doelstellingen van het gebied. Daarnaast bevat het ook een heel concreet plan voor de aanleg en het onderhoud.  

Een natuurbeheerplan? De beste garantie voor een duurzaam beheer 

Een natuurbeheerplan heeft heel wat voordelen. Zo onderzoeken we bij de start hoe de natuur er op dat moment voor staat en schatten we de natuurwaarde in van de verschillende zones van het gebied. De volgende stap is de opmaak van de visie en doelstelling. Hierbij bekijken we welke zones waardevol zijn en wat we kunnen doen om deze nog waardevoller te maken. Daarnaast wordt het zo ook snel duidelijk wat bijvoorbeeld de geschiktste plek is voor een speelzone en welke zones we best afschermen van publiek. Als we waardevolle dier- of plantensoorten vinden, bekijken we wat we nodig hebben om deze te beschermen. Zo houden we bij de opmaak van het plan steeds rekening met de volgende drie pijlers: 

  • de ecologische functie: we proberen onder andere de biodiversiteit te verhogen en zorgen ervoor dat het eindresultaat past in het bestaande landschap.
  • de economische functie: hierbij proberen we zoveel mogelijk van de natuurvoordelen of ecosysteemdiensten te profiteren. Zoals het opslaan van koolstof in bossen, waterinfiltratie en –buffering.
  • de sociale functie: in dit geval het beleven van de natuur en de recreatieve waarde
© Bosgroep Antwerpse Gordel

Het natuurbeheerplan van het Dwergenbos  

Bij het Dwergenbos ligt de nadruk op het bebossen van het weiland. Het grootste deel wordt aangeplant. Daarnaast is er ook een open plek voorzien, die beheerd wordt als open natuur. De Bosgroep Antwerpse Gordel coördineert de bebossing. Deze verloopt in drie fases over verschillende jaren heen. In 2021 hielpen de leerlingen van de Zoerselse basisscholen met de aanplant van de eerste zone. Ze plantten 5000 inheemse bomen en struiken die geschikt zijn voor deze plek. Zo kunnen ze uitgroeien tot een duurzaam bos. Om de biodiversiteit te vergroten voorzien we een bosrand. Want deze bosranden zorgen voor een natuurlijke overgang naar het bos en vormen een belangrijk leefgebied voor allerlei dieren.  

De open plek is een speelzone met een poel en een wadi (water afvoer drainage en infiltratie). Als het regent komt het water in de poel en wadi terecht. Zo wordt het water eerst gebufferd om overstromingen te vermijden en nadien kan het langzaam in de grond dringen (= infiltratie) om het grondwater aan te vullen. Deze wadi en poel zijn natuurlijk ook een extra speelelement voor de kinderen. De speelzone heeft ook klimbomen en een speelberg. Als extraatje zorgen de boomstammen en stapstronken voor een avontuurlijk parcours. 

De komende jaren moet het bos nog even ongestoord groeien. Het is dus nog even wachten voor je er kan komen spelen.

Gerelateerde actie

We helpen gemeenten, landbouwers en bedrijven om de open ruimte klimaatveilig en toegankelijk in te richten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud