Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

De juiste winkel op de juiste plaats? Onze coaches helpen gemeenten en steden

De 7 krachtlijnen van de interprovinciale visie detailhandel.

Provincie Antwerpen focust op een klimaatneutrale én -veilige toekomst!

Hiervoor is de juiste winkel op de juiste plaats een belangrijk principe. Zo zetten we in op lokale detailhandel in de kernen en groeperen we grootschalige detailhandel aan de rand. Want iedereen zou in zijn dorpskern te voet naar de lokale kruidenier moeten kunnen en enkel de auto nodig hebben voor de grote meubelwinkel in de rand. Hierdoor blijven onze dorpen levendig, blijft de open ruimte open en laten we de auto sneller staan. 

Hoe we dit juist zien, kan je lezen in onze provinciale visie op detailhandel. Daar vind je onze 7 krachtlijnen terug.  

Ook voor gemeenten zorgt de detailhandel voor heel wat uitdagingen. Want hoe vertaal je deze 7 krachtlijnen naar de situatie van jouw gemeente? Om hen hierbij te helpen, steken onze detailhandelcoaches de handen uit de mouwen. Deze experten begeleiden steden en gemeenten bij het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan. Ze geven gemeenten een klare kijk op hun situatie.  

Coachingstraject naar een bloeiende lokale detailhandel  

De detailhandelcoaches komen ter plaatse en werken samen met alle betrokkenen. Zo werken ze samen een traject uit op maat van je stad of gemeente. Ze begeleiden gemeentebesturen bij de opmaak van een strategisch commercieel plan. In dit plan beschrijven we samen de gewenste situatie en de acties die we moeten nemen om die te bereiken. Na een grondige analyse duiden we verschillende zones aan in de gemeente: winkelrijke en winkelarme zones. De winkelrijke zones kunnen zowel de dorpskernen als (bestaande) clusters buiten de dorpskern zijn. Bij de keuze van de gewenste winkelrijke of kernwinkelgebieden hebben we het liefst : 

  • bestaande gebieden in plaats van nieuwe gebieden. We proberen geen bijkomende open ruimte in te nemen.   
  • locaties die makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.  

We houden er ook rekening mee dat sommige winkels veel ruimte nodig hebben. Omdat ze hierdoor niet of moeilijk in de dorpskern passen, hebben zij een apart beleid nodig.  

Daarnaast helpen onze coaches ook bij: 

  • het begeleiden van samenwerkingsverbanden tussen handelaars,  
  • bekijken ze mee welk type ondernemers je kernwinkelgebied nog mist en helpen ze bij het zoeken van oplossingen voor leegstaande winkelpanden, 
  • het coachen van een centrummanager, 
  • het zoeken naar de unieke identiteit van jouw handelskern, 
  • het afstemmen met buurgemeenten, want een detailhandelsbeleid stopt niet aan de gemeentegrenzen.  

Meer dan 70% van de Antwerpse steden en gemeenten deed al een beroep op de expertise van onze detailhandelcoaches. Gemeenten die hier helemaal nieuw in zijn, kunnen zich inschrijven voor het basistraject. De gemeenten en steden die al een visie uitwerkten, kiezen eerder voor het vervolgtraject 

Omdat ook hier de slogan ‘meten is weten’ geldt, bieden we gemeenten heel wat instrumenten aan die inzicht bieden in de situatie in jouw gemeente. Dit maakt het makkelijker om de juiste beslissingen te nemen.  

Gerelateerde actie

We helpen gemeenten, landbouwers en bedrijven om de open ruimte klimaatveilig en toegankelijk in te richten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud