Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Zo wapenen we onze provincie tegen droogte en wateroverlast

Wat we doen

We pakken de problemen rond droogte en de duurzame afvoer van hemelwater gecoördineerd aan.

Waarom we dit doen

Provincie Antwerpen heeft al jaren een tekort aan water. Door de hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw hebben we meer water nodig dan er is.
Bovenop het bestaande watertekort, zorgt de klimaatverandering ervoor dat we steeds vaker lange periodes van droogte kennen, maar evengoed met zeer hevige regenval op korte tijd. Dit brengt de gekende problemen mee: mislukte oogsten, watertekorten én overstromingen, scheuren in huizen en infrastructuur, enz.
Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken (zowel droogte als overstromingen) zetten we in
op een veerkrachtig watersysteem*. Een veerkrachtig watersysteem kan de schokken van het veranderend klimaat opvangen.  Dit door onder andere hemelwater langer ter plaatse vast te houden en te laten infiltreren.

Hoe we het doen

 

* Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen.  

In de kijker

In de Zuidrand zetten we samen onze schouders onder een klimaatveilige open ruimte

14 feb 2022
We werken aan een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

14 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud