Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Samen met gemeenten bouwen we aan een gebiedsdekkend klimaatveilig fietsnetwerk

Wat we doen

We subsidiëren lokale besturen bij het aanleggen of verbeteren van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk*

Waarom we dit doen

Gemotoriseerd vervoer heeft een enorme impact op het klimaat. In 2019 zorgde transport maar liefst voor 1/3de van alle uitstoot in onze provincie.  We hebben nood aan een verschuiving naar meer duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets. Om inwoners massaal aan het trappen te krijgen, moeten we zorgen voor goede fietsinfrastructuur. Zodat we onze dagdagelijkse verplaatsingen makkelijk met de fiets kunnen doen. 

Hoe we het doen

  • Via het Fietsfonds subsidiëren we, samen met Vlaanderen, gemeenten voor het aanleggen of verbeteren van de fietsroutes binnen het Bovenlokaal Functioneel Fiestroutenetwerk*. 
  • We onderzoeken of we het subsidiereglement van het Fietsfonds uit kunnen breiden. Door te investeren  in veilig fietsen in bestaande straten waar ook auto’s rijden, vermijden we extra verharding.**  
  • Gemeenten kunnen bermen naast fietspaden inrichten als klimaatveilige en ecologische natuurverbindingen. We bekijken hoe we gemeenten hierbij kunnen ondersteunen. **  
  • Op verzoek van gemeenten en steden kunnen we een coördinerende rol opnemen om de aanleg van fietsostrades te versnellen. Zo krijgen we sneller een gebiedsdekkend netwerk voor duurzame mobiliteit.  

 

* Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (kortweg BFF) is een gemeentegrensoverschrijdend netwerk van fietspaden. Dit netwerk verbindt woonkernen en belangrijke knooppunten, zodat we onze dagdagelijkse verplaatsingen makkelijk met de fiets kunnen doen.   

**Actie nog op te starten  

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: meer mensen op de fiets

28 mrt 2022
Sara Van Elsacker vertelt hoe ze met de Dienst Mobiliteit iedereen op de fiets wil krijgen voor een gezondere mobiliteit met minder CO2-uitstoot.

Eerste hulp bij trage wegen

28 mrt 2022
Mens, plant en dier, iedereen profiteert van de veilige én groene trage wegen. Zelfs voor onze gezondheid en het klimaat kunnen trage wegen een positief effect hebben!

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud