Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Ruimtemonitor helpt ons zuinig omspringen met open ruimte

Wat we doen

Met de Ruimtemonitor bewaken we hoeveel ruimte ruimtelijke projecten en uitvoeringsplannen (PRUP’s) in onze provincie innemen. 

Waarom we dit doen

Provincie Antwerpen is een erg bebouwde regio. Zo hebben we veel lintbebouwing, (transport)infrastructuur en voorzieningen. Dat alles neemt veel ruimte in. Bovendien is die ruimte erg versnipperd en verdwijnt er meer en meer open ruimte.  

Dat moet veranderen, want de open ruimte heeft een belangrijk milderend effect op het klimaat. Zo zorgt ze voor koolstofopslag, verkoeling, grondwatervoorraden, biodiversiteit, bescherming tegen overstroming, enz. Daarom willen de ruimte in onze provincie slim inrichten en voorkomen dat we nog meer ruimte innemen.  

© Pierre Verhoeven voor provincie Antwerpen

Hoe we het doen

De Ruimtemonitor toont hoe bestemmingen in uitvoeringsplannen bijdragen tot het vermijden van extra ruimtebeslag. Voor elk ruimtelijk project of PRUP maken we gebruik van de ruimtemonitor.  

Ons doel? Tegen 2040 geen (0 ha) extra ruimtebeslag*   

 

* Ruimtebeslag is ruimte, ingenomen door onze nederzettingen. Dus door: huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres, parken, tuinen, ecoducten over infrastructuren, sommige bermstroken en taluds langs (weg)infrastructuren. We hebben dus verhard en onverhard ruimtebeslag. 

Actie nog op te starten 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

11 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen