Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Via de Regionale Landschappen en Bosgroepen leggen we klimaatbuffers aan

Wat we doen

Samen met de Bosgroepen en Regionale landschappen werken we in de hele provincie aan klimaatveilige bossen en natuur.

Waarom we dit doen

Klimaatbuffers zijn gebieden die de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Het zijn gebieden waar natuurlijke processen voldoende ruimte krijgen. Zo kan de natuur water vasthouden en opvangen en CO2 omzetten in zuurstof. De gebieden vormen dus een buffer voor de effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte en overstromingen.  

Het aanleggen en beschermen van natte natuur is extra belangrijk. Want moerassen, moerasbossen, rietlanden, veengebieden, enz. nemen extra koolstof op. En nog belangrijker, als ze uitdrogen komen er grote hoeveelheden CO2 vrij. Dit willen we dus zeker voorkomen.  

Waar het kan maken we deze gebieden ook toegankelijk voor mensen. Wandelen of fietsen in het groen is immers goed voor de (mentale) gezondheid. En tijdens de warme zomers kan iedereen genieten van het verkoelende effect. 

Hoe we het doen

  • Tegen eind 2024 planten we 150 hectare extra bos aan. Blijf op de hoogte van de aanplantingen in jouw omgeving via de bosteller. 
    Vanaf 2025 tot 2030 planten we 30 hectare bos per jaar aan.* 
  • Via bosomvorming helpen we de natuur een handje. Monotone bossen of bossen met één soort bomen zijn arm aan biodiversiteit en kwetsbaar voor plagen. We vormen deze bossen om naar gemengde bossen. Deze hebben meer variatie in soorten, infiltreren meer water en kunnen beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Kortom ze hebben een verzachtend effect op het klimaat. Tegen 2024 vormen we 1500 hectare monotoon bos om naar biodivers bos.  
  • We onderzoeken welke natte natuurgebieden in de provincie kwetsbaar zijn voor verdroging. Gebieden gelegen in onze eigen domeinen of binnen bestaande provinciale projecten krijgen extra bescherming. Daarnaast krijgt het thema prioriteit binnen de werking van de Regionale Landschappen en Bosgroepen.   
  • We realiseren 10 extra hectare natte natuur tegen eind 2024. We doen dit door poelen, vijvers en vennen te herstellen of nieuw aan te leggen.* 

 

*Actie nog op te starten

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

14 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Dwergenbos, van weilanden naar bos met een open speelzone

14 feb 2022
We maakten het natuurbeheerplan voor het Dwergenbos. De eerste stap op weg naar een nieuw speelbos in Zoersel.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud