Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze provincie experimenteert met circulaire bouwmaterialen en gebouwen

Wat we doen

We gaan bewuster om met bouwmaterialen en doen kennis op rond circulair bouwen.

Waarom we dit doen

Het produceren, vervoeren, gebruiken en weggooien van materiaal heeft een enorme impact op ons klimaat. En dit door het gebruik van fossiele energie, water en grondstoffen. Dat geldt ook voor bouwmaterialen. 

In de traditionele bouw houdt men geen rekening met de toekomst van het gebouw en de gebruikte materialen. Circulair bouwen gaat anders te werk. Hierbij probeert men bij de verschillende stappen en aspecten van het bouwproces zoveel mogelijk in te zetten op circulariteit*. 

Als provincie willen we hierin het goede voorbeeld geven. We willen niet alleen meedenken, maar ook zelf experimenteren en praktijkkennis opdoen.

De 7 pijlers van circulair bouwen worden weergegeven in een gesloten circel.
7 pijlers van circulair bouwen - Kamp C

Hoe we het doen

  • We bouwen het nieuwe bedrijfsgebouw ’t Centrum (Kamp C) In het project komen de 7 pijlers* van duurzaam en circulair bouwen zoveel mogelijk aan bod. De opgedane expertise wordt intern en extern ontsloten.
  • We starten een tweede pilootproject op om aspecten van circulair bouwen toe te passen.
  • We kiezen voor renovatie boven nieuwbouw. Want, bij renovatie hebben we minder nieuwe materialen nodig.
  • Wanneer er vraag is naar extra ruimte, onderzoeken we eerst of we kunnen inbreiden in plaats van uitbreiden. Soms kan je extra ruimte maken door de ruimte te reorganiseren. Zo hoeft het gebouw niet groter gemaakt te worden. En besparen we veel materiaal en extra verharding.
  • Bij een sloop- of ontmantelingsproject onderzoeken we of er materialen vrijkomen die we zelf kunnen gebruiken voor onze bouwprojecten. Waar mogelijk, bieden we ook materialen aan bij uitwisselingsplatformen. Zo geven we deze bouwmaterialen een tweede leven.

  • We zetten extra in op duurzaam materiaalgebruik en leggen voor onszelf de lat hoger door onze ontwerprichtlijnen te verscherpen.

*Bekijk de afbeelding voor de 7 pijlers van duurzaam en circulair bouwen. 

In de kijker

’t Centrum als voorbeeld van circulair bouwen

14 jan 2022
We bouwen voor het eerste een circulair gebouw. En natuurlijk staat dit op de terreinen van het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud