Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze provinciale gebouwen en terreinen klaarmaken voor het veranderende klimaat

Wat we doen

We zorgen ervoor dat onze gebouwen en terreinen klimaatveilig zijn. 

Waarom we dit doen

Door klimaatverandering kunnen weersextremen, zoals hittegolven, droogte en wateroverlast, meer voorkomen én langer duren. Daarom moeten we vandaag plannen hoe we onze gebouwen en terreinen aanpassen voor het klimaat van morgen. We willen immers steeds een comfortabel (binnen)klimaat kunnen garanderen voor onze bezoekers en personeel. Daarnaast willen we ook de natuurwaarden in stand houden en versterken. Onze groen- en recreatiedomeinen vervullen belangrijke ecosysteemdiensten die door klimaatverandering extra belangrijk worden: verkoeling bij hitte, waterberging om wateroverlast te vermijden, en infiltratie/retentie om droogte te verminderen. 

© Tom Cornille voor provincie Antwerpen
© Tom Cornille voor provincie Antwerpen

Hoe we het doen

  • We geven water ruimte en voeden de grondwaterlagen met infiltratievoorzieningen.  
  • Per site laten we een waterhuishoudingsplan opstellen. Daar staan concrete richtlijn in over welke maatregelen we kunnen toepassen om onze domeinen klimaatveiliger te maken. Bij toekomstige projecten passen we deze richtlijnen toe (acties nog op te starten).  
  • We gebruiken regenwater i.p.v. leidingwater in verschillende provinciale gebouwen en op verschillende provinciale groendomeinen. Kunnen we het regenwater niet opvangen? Dan laten we het lokaal infiltreren in de bodem.  
  • We ontharden waar mogelijk en passen waterdoorlatende materialen toe.  
  • We passen onze gebouwen en sites aan, zodat ze beter tegen de hitte kunnen.  
  • Bij het bos- en natuurbeheer houden we rekening met de invloeden van de klimaatverandering.

In de kijker

Vrijbroekpark trekt de kaart van ontharding

23 nov 2021
Het Vrijbroekpark probeert te ontharden waar mogelijk. Zo vullen ze de grondwaterlaag aan en is het park nog koeler tijdens warme zomers.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen