Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onze praktijkcentra onderzoeken klimaatmaatregelen in de landbouwsector

Wat we doen

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

Waarom we dit doen

De landbouw is een belangrijke en groeiende bron van klimaatimpact in onze provincie. Landbouwers nemen al heel wat maatregelen, maar er is ook nog innovatie en verspreiding van nieuwe oplossingen nodig. Daarom is het belangrijk in de praktijk te onderzoeken hoe we de uitstoot van broeikasgassen (zowel CO2 bij gebouwen en voertuigen als methaan in de veeteelt) en het waterverbruik sterk kunnen verminderen.

© Alix Temmerman (Pics.by.Alix) voor provincie Antwerpen
© Alix Temmerman (Pics.by.Alix) voor provincie Antwerpen

Hoe we het doen

  • De Hooibeekhoeve en haar partners onderzoeken hoe we verdienmodellen kunnen koppelen aan de koolstofopslag die landbouwers realiseren.
  • De Hooibeekhoeve onderzoekt hoe we op een klimaatveilige en rendabele manier lokaal eiwithoudende gewassen kunnen telen die essentieel zijn voor rundveevoeding (actie nog op te starten).
  • Als partner binnen het VLAIO-project ‘Jongleven’ voert de Hooibeekhoeve proeven uit naar levensduurverlening bij koeien om de totale hoeveelheid methaan die ze uitstoten bij het verteringsproces te verminderen.
  • Via het LIFE-project ACLIMA demonstreren we strategieën, technologieën, bedrijfsmodellen en maatregelen voor een betere waterbeschikbaarheid op land- en tuinbouwbedrijven.
  • De Hooibeekhoeve voert onderzoek naar voedergewassen die minder CO2 uitstoten en beter bestand zijn tegen een veranderend klimaat met langere periodes van droogte en hitte.
  • Via het project ‘Goed drinkwater, het onmisbare goud op veeteeltbedrijven’ demonstreren we manieren om regenwater te recupereren als drinkwater voor vee.
  • Binnen het demonstratieproject ‘KOE’ voert de Hooibeekhoeve voederproeven uit met teelten die minder CO2 uitstoten en klimaatbestendiger zijn.
  • We demonstreren aan landbouwers verschillende systemen om groenbedekkers in te zetten op hun maisvelden. Zo blijft het organische stofgehalte in de bodem op peil en verbetert de structuur en kan de bodem meer water vasthouden.
  • De Hooibeekhoeve bestudeert verschillende bodembewerkingssystemen in de landbouw waarbij ze de opbrengst, brandstofverbruik, bodemvruchtbaarheid en –verdichting verbetert.
  • De Hooibeekhoeve voert veldproeven met een tractor met aanpasbare bandenspanning uit. Zo minimaliseren we de negatieve gewas- en klimaateffecten van bodemverdichting in de landbouw.

In de kijker

Els Stevens zoekt naar oplossingen voor duurzame landbouw

21 nov 2021
Els onderzoekt hoe de levensduur van melkvee verlengd kan worden.

Aan de slag met Plan Vandaag: Life Aclima

21 nov 2021
Lies Cambie toont hoe ze met het Life-Aclima project aan oplossingen voor duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouw werkt.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud