Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Onderzoek naar duurzame mobiliteitsingrepen via verordening

Wat we doen

We onderzoeken hoe we de negatieve gevolgen van vergunningsaanvragen op de mobiliteit kunnen compenseren met duurzame mobiliteitsingrepen in de buurt. 

Waarom we dit doen

Vergunningsaanvragen hebben een impact op het landschap. Soms hebben ze ook een impact op de mobiliteit in de omgeving: door nieuwe wegen die worden aangelegd of door extra verkeer dat ontstaat. Dat kan nog meer druk leggen op de lokale mobiliteit en heeft mogelijks negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot. Daarom gaan we op zoek naar manieren om de negatieve impact op mobiliteit en klimaat te compenseren via een duurzame ingreep dichtbij.

Hoe we het doen

We onderzoeken of we bijkomende (financiële) lasten kunnen opleggen in een verordening* rond stedenbouwkundige lasten. En of we de lasten die de begunstigde dient te betalen, kunnen inzetten ten voordele van duurzame mobiliteitsingrepen in de buurt. ** 

 

 

*Een verordening is een voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld door bijvoorbeeld de provincieraad of gemeenteraad. De regels omschreven in een verordening zijn dus verplicht te volgen. Voorbeelden hiervan zijn de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Hierin staat beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen binnen jouw gemeente.  

**Actie nog op te starten   

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: meer mensen op de fiets

28 mrt 2022
Sara Van Elsacker vertelt hoe ze met de Dienst Mobiliteit iedereen op de fiets wil krijgen voor een gezondere mobiliteit met minder CO2-uitstoot.

Eerste hulp bij trage wegen

28 mrt 2022
Mens, plant en dier, iedereen profiteert van de veilige én groene trage wegen. Zelfs voor onze gezondheid en het klimaat kunnen trage wegen een positief effect hebben!

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud