Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Hulp bij klimaatveilige en toegankelijke open ruimte

Wat we doen

Met de Ruimtemonitor bewaken we hoeveel ruimte ruimtelijke projecten en uitvoeringsplannen (PRUP’s) in onze provincie innemen. 

Waarom we dit doen

Provincie Antwerpen is een erg bebouwde regio. Zo hebben we veel lintbebouwing, (transport)infrastructuur en voorzieningen. Dat alles neemt veel ruimte in. Bovendien is die ruimte erg versnipperd en verdwijnt er meer en meer open ruimte.  

Dat moet veranderen, want de open ruimte heeft een belangrijk milderend effect op het klimaat. Zo zorgt ze voor koolstofopslag, verkoeling, grondwatervoorraden, biodiversiteit, bescherming tegen overstroming, enz. Daarom willen de ruimte in onze provincie slim inrichten en voorkomen dat we nog meer ruimte innemen.  

Hoe we het doen

  • We maken groenvisies op voor onze gemeenten. Een visie op hun (openbaar) groen. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden voor biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie, enz. We voegen een actieplan toe op maat van de gemeente. 
  • We maken berm- en natuurbeheerplannen op voor gemeenten. Met deze beheerplannen ondersteunen we hun beleid rond parken, bossen, landschappen, waterlopen en bermen. De komende jaren houden we hierbij extra rekening met het toenemend risico op droogte, wateroverlast, biodiversiteitsverlies en versnippering van natuur.  Zo gaan we voor veerkrachtige natuur.   
  • We zijn actief betrokken bij de opmaak van gemeentelijke droogte- en hemelwaterplannen. Dit via informatiesessies en het geven van advies. We hebben hierbij extra aandacht voor infiltratie en waterberging. 
  • We geven advies bij het uitvoeren van de watertoets. Deze toets zorgt ervoor dat men bij het goedkeuren van een vergunning, plan of programma rekening houdt met eventuele schadelijke gevolgen voor het watersysteem. Én hoe we dit kunnen voorkomen of herstellen.    
  • Gespecialiseerde adviseurs geven landbouwers  advies over duurzaam bodem- en waterbeheer binnen hun bedrijf(voering).* 

 

*Nog op te starten 

In de kijker

Dwergenbos, van weilanden naar bos met een open speelzone

14 feb 2022
We maakten het natuurbeheerplan voor het Dwergenbos. De eerste stap op weg naar een nieuw speelbos in Zoersel.

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

14 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud