Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Hulp bij klimaatmaatregelen voor landbouwbedrijven

Wat we doen

Het onderzoeksplatform Aghrant* deelt haar expertise over klimaatneutraal en -veilig voedsel produceren. 

Waarom we dit doen

De klimaatimpact van landbouwbedrijven zorgt voor 15% van de broeikasgasemissies in onze provincie. Een deel van die uitstoot bestaat uit CO2, maar een groot deel ook uit andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas. Dat zijn broeikasgassen die vrijkomen tijdens het verteren van voedsel bij dieren en de verwerking van mest. Daarnaast gebruikt de landbouwsector jaarlijks ongeveer 65 miljoen m3 water. Uiteraard hebben we de landbouw nodig voor onze voedselproductie. Daarom is het belangrijk dat we die voedselproductie in de toekomst klimaatneutraal en klimaatveilig maken. Dat doen we door klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering te stimuleren, en door in te zetten op de verduurzaming van watervoorziening in de sector.

Hoe we het doen

  • Via het project Graslandboeren informeren we landbouwers over het belang van goed graslandmanagement voor een klimaatneutrale en –veilige toekomst. Want, als we grasland goed beheren, kan het heel wat koolstof opslaan.  
  • Door glastuinbouwbedrijven ruimtelijk te clusteren, kunnen we energie, water en CO2 besparen. Daarom adviseren we glastuinbouwers en gemeentebesturen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de glastuinbouw.  
  • Via Enerpedia, de energie-encyclopedie voor de agrarische sector, adviseren we landbouwers over energiebesparing, hernieuwbare energieproductie en energiegewassen.  
  • We bieden gratis ondersteuning aan bedrijven rondom watergebruik via het project LED-water.

* Aghrant is een samenwerkingsverband tussen de 4 praktijkcentra voor landbouw op het grondgebied van provincie Antwerpen (de Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proefstation voor de Groenteelt en Proefcentrum Hoogstraten.)

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud