Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Experimenteren rond circulaire aankopen

Wat we doen

We onderzoeken in het Europees project ProCirc hoe overheidsorganisaties de circulaire economie kunnen aanmoedigen.

Waarom we dit doen

Alle aankopen die we doen en werken of diensten die we laten uitvoeren zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen. Door circulair aan te besteden vermijden we veel afval en gebruiken we minder nieuwe grondstoffen. Dit heeft ook als gevolg dat er minder CO2-uitstoot is.

In de Noordzee regio geven overheden zo’n 14% van het bruto binnenlands product uit via openbare aanbestedingen. Overheden hebben dus heel wat invloed op de markt. Door te kiezen voor circulaire aanbestedingen kunnen ze de circulaire economie versnellen.

Als organisatie staat we achter de principes van circulaire economie. Maar in de praktijk blijkt het niet altijd zo eenvoudig. Daarom willen we hier verder op inzetten, zodat het in de toekomst makkelijker wordt.

Foto van stapel gebruikte stoffen. - Circulaire economie
©Procirc

Hoe we dit doen

Via pilootprojecten bekijken we hoe we overheidsorganisaties verder kunnen ondersteunen bij het circulair aanbesteden. Deze projecten willen minimaal 20 tot 25% minder CO²-uitstoot, materiaalverbruik en afval tegen over de traditionele aanbestedingen. Zo brengt ProCirc overheden en bedrijven samen om circulaire aanbestedingen makkelijker te maken. De resultaten van het project verwerken we in de duurzame aankoopgids. Zo blijf jij mee op de hoogte en gaan we binnenkort samen volop voor circulair!

Het Interreg North Sea Region-project ‘ProCirc’ ontvangt financiële steun van het Interreg-programma van de Europese Unie.

LogoProcirc

In de kijker

’t Centrum als voorbeeld van circulair bouwen

14 jan 2022
We bouwen voor het eerste een circulair gebouw. En natuurlijk staat dit op de terreinen van het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud