Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Ecosysteemdiensten gebruiken voor een klimaatveilige omgeving

Wat we doen

We brengen de ecosysteemdiensten in kaart op provinciaal niveau om ze te gebruiken bij de inrichting van onze open ruimte

Waarom we dit doen

Zuivere lucht, water, verkoeling, ontspanning, voedsel… de natuur geeft ons heel wat. Deze ecosysteemdiensten zijn levensnoodzakelijk voor ons mensen.  In de open ruimte heeft de natuur voldoende plaats om deze functies te vervullen. En zo onze provincie klimaatneutraal en klimaatveilig te maken.  

Omdat dit niet altijd zo zichtbaar is, vergeten we ze al eens bij de inrichting van onze ruimte. Toch zijn ze onmisbaar, nu en in de toekomst. Door de ecosysteemdiensten in kaart te brengen voor onze provincie, maken we ze zichtbaar. Zo kunnen we ze ook gebruiken bij het inrichten van onze open ruimte en het uitwerken van het Beleidsplan Ruimte Antwerpen.  

Hoe we het doen

  • We onderzoeken hoe we via ecosysteemdiensten een waarde kunnen geven aan de open ruimte. Door de voordelen van de open ruimte zichtbaar te maken, tonen we aan hoe belangrijk de open ruimte. De studie ‘valorisatie van de open ruimte’ is opgestart binnen de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Antwerpen.  
  • De ‘valorisatie van de open ruimte’ dient als basis om: 
    • de ecosysteemdiensten zichtbaar te maken bij provinciale projecten met een ruimtelijke impact* 
    • bij adviezen onderbouwing te geven aan de afweging van mogelijke activiteiten in de open ruimte* 
    • verder onderzoek op te starten naar de geïntegreerde aanpak van de open ruimte.* 
  • Watersysteemkaarten** duiden aan waar het water in een landschap bovengronds en ondergronds naartoe stroomt. En in welke plaatsen in de bodem het dan het langst blijft zitten. In combinatie met bodemkaarten kunnen we zo bepalen waar we best inzetten op infiltratie- en waterbuffergebieden. Zo maken we een eerste screening.* 
  • Op basis van deze screening naar infiltratiegebieden maken we verordeningen op. Deze regelen de inrichting van de infiltratiegebieden en beschermen ze tegen onnodige verharding.*   

 

*Nog op te starten 

** De watersysteemkaarten zijn een eerste voorbeeld van hoe we de ecosysteemdiensten infiltratie en waterbuffering makkelijk in beeld kunnen brengen. 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

10 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud