Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Doordacht waterlopenbeheer voorkomt droogte en wateroverlast

Wat we doen

We beheren de onbevaarbare waterlopen in onze provincie en voeren gerichte acties tegen wateroverlast en droogte.

Waarom we dit doen

Door de klimaatverandering valt er doorsnee genomen meer neerslag in de winter en minder in de zomer. En vooral het feit dat de natte en droge dagen in blokken voorkomen is vervelend. Zo krijgen we langere periodes met extreem weer. En dat zorgt voor extra overstromingen of droogte. Denk hierbij maar aan de aanhoudende regen en bijhorende overstromingen in de zomer van 2021.  

Provincie Antwerpen beheert het grootste deel van de waterlopen in de provincie: zo’n 2400 km. Daarom zetten we ons in voor een klimaatveilig beheer van onze waterlopen. En voeren we gerichte acties uit om wateroverlast en opdroging te voorkomen.  

Regelbare stuw voor en na installatie. © Provincie Antwerpen

Hoe we het doen

  • Via waterloopmodellen berekenen we het risico op droogte en wateroverlast. Sinds 2021 worden deze modellen herberekend op basis van nieuwe data rond landgebruik. Bij deze herberekening houden we ook rekening met de nieuwste klimaatdata. Zo houden de nieuwe modellen rekening met de toekomstige neerslagverwachtingen. Het is een langlopend project, waarbij we jaarlijks een aantal modellen aanpakken.   
  • We investeren in stuwtjes en bouwen klassieke drainagesystemen om naar peilgestuurde systemen. Een klassiek drainagesysteem voert het water constant weg. Om aan de watervraag van planten te voldoen moet je daarom extra veel beregenen. Met een peilgestuurd systeem kies je het gewenste waterpeil. Zo draineer je enkel wanneer het terrein droog moet zijn om te bewerken. Op de andere momenten hou je water bij zodat het kan infiltreren. Zo houden we het grondwaterpeil meer in balans om droge periodes te overbruggen.  
  • We voeren het landinrichtingsproject Water-Land-Schap uit. Met dit programma pakken we problemen met water in landelijke gebieden aan. We doen dit in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, want hier ligt de sleutel tot succes. We houden extra rekening met de stress die klimaatverandering op het watersysteem zet. Volgende landinrichtingsprojecten lopen in onze provincie: 

In de kijker

Eerste schop in de grond voor het nieuwe overstromingsgebied in Beerse

14 feb 2022
Eind januari start de provincie met het uitgraven van Laakland, het nieuwe overstromingsgebied in Beerse. De buurt ondervindt er heel wat wateroverlast omdat de Laakbeek het water niet binnen haar oever kan houden.

Aan de slag met Plan Vandaag: 150 ha extra bos!

14 feb 2022
Sander De Schryver toont hoe hij de Bosgroepen en gemeenten helpt om tegen 2025 150 ha extra bos te planten.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud