Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

CO2-besparing en wooncomfort gaan hand in hand

© Kamp C

Wat we doen

We bieden verschillende tools aan om gemeenten en hun inwoners te helpen om circulair en klimaatveilig te bouwen en renoveren.

Waarom we dit doen

Onze gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna 1/4de van de provinciale CO2-uitstoot. Die uitstoot moet omlaag om richting nul-uitstoot te gaan tegen 2050. Het renoveren van gebouwen is hierbij een eerste belangrijke stap. Daarnaast is het in een goed geïsoleerde woning in de zomer koeler en in de winter warmer. Zo stijgt ons wooncomfort.

Hoe we het doen

  • Kamp C geeft bouw- en renovatieadvies aan lokale besturen en hun inwoners, bedrijven, scholen en woonmaatschappijen.
  • Kamp C breidt het bouw- en renovatieadvies uit met een clusteraanpak zoals dit mogelijk is met sociale huisvestingsmaatschappijen, wijkaanpak, … *
  • Kamp C helpt gemeenten om een duurzame vastgoedstrategie uit te werken voor haar gebouwen. Tot oktober 2022 valt dit onder het Europese project SURE2050, daarna blijft Kamp C hier verder op inzetten.
  • We rollen een digitaal bouw- en woonloket uit voor de lokale besturen in provincie Antwerpen. Dit digitaal informatieplatform waar inwoners snel en makkelijk info vinden over duurzaam wonen en bouwen. We starten met VLAIO middelen met een proefproject in regio IOK, wat we daarna uitrollen over de hele provincie.
  • We stellen digitale middelen ter beschikking voor burgers die energiezuiniger willen leven en wonen. Met tools zoals  ‘Samen Duurzamer Wonen‘ ga je in je eentje of samen met je buren aan de slag.
  • We ontwikkelen een leidraad voor een kwaliteitsvolle woning en woonomgeving bedoelt voor lokale besturen en andere woonactoren.
  • Met de geWOONtebreker ondersteunen we lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen om een woonbeleid te voeren dat inzet op duurzaamheid en circulariteit én veerkracht én woonmobiliteit én gezondheid.

* Nog op te starten. 

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag Duurzaam bouwen

24 feb 2022
Hans Vannuffelen deelt zijn eigen duurzame bouwervaringen met anderen bij Kamp C.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud