Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

200 ha natte natuur tegen wateroverlast en droogte

Wat we doen

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Waarom we dit doen

Te weinig water is niet goed, maar teveel evenmin. De voorbije jaren kregen we helaas met beide te maken. Daarom is een gezonde waterhuishouding in onze provincie van groot belang. Een veerkrachtig watersysteem beschermt ons en de natuur tegen overstromingen en droogte en vergroot de opslag van koolstof in de bodem. Daarnaast zijn de gebieden vaak aangenaam vertoeven voor fietsers en wandelaars.

Hoe we het doen

  • We voeren 15 beekherstelprojecten uit zodat het water meer ruimte krijgt en we beter beschermd zijn tegen droogte en wateroverlast.
  • We herwaarderen valleigebieden zodat ze hun sponsfunctie optimaal vervullen.
  • We leggen overstromingsgebieden aan om het teveel aan water op te kunnen vangen en vertraagd vrij te geven in geval van droogte.

In de kijker

Eerste schop in de grond voor het nieuwe overstromingsgebied in Beerse

14 feb 2022
Eind januari start de provincie met het uitgraven van Laakland, het nieuwe overstromingsgebied in Beerse. De buurt ondervindt er heel wat wateroverlast omdat de Laakbeek het water niet binnen haar oever kan houden.

In de Zuidrand zetten we samen onze schouders onder een klimaatveilige open ruimte

14 feb 2022
We werken aan een plek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud