Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

In de land- en tuinbouwsector telt elke druppel

De land- en (glas)tuinbouw in provincie Antwerpen is zeer vooruitstrevend op vlak van toekomstgericht werken.

Colette De Smet, Dienst Landbouw
© Phetcharawan Dethmingboun voor provincie Antwerpen
© Phetcharawan Dethmingboun voor provincie Antwerpen

Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouwsector in de toekomst voldoende water heeft? Een belangrijk vraagstuk waar we de volgende 5 jaar een antwoord op willen bieden met een groots waterproject van de Europese Unie: Life ACLIMA.

De land- en (glas)tuinbouw in provincie Antwerpen is zeer vooruitstrevend op vlak van toekomstgericht werken. Helaas is het een van de sectoren die de klimaatsverandering als eerste gewaar wordt. ‘Eerst water en de rest komt later’ is dan ook een waarheid als een koe als je met levende organismen aan de slag gaat. Dankzij het LIFE Aclima project dat in de zomer 2021 werd opgestart, slaan diverse partners de handen in elkaar om nieuwe technieken te voorzien om de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouw in de toekomst te verhogen en garanderen.” vertelt Colette De Smet, dienst Landbouw.

Provincie Antwerpen zet met dit Europese project de volgende 5 jaar in op het demonstreren van een brede waaier aan technologieën en maatregelen. Zo willen we de kennis doorgeven aan onze land- en tuinbouwers. Het project steunt op vijf grote pijlers:

  • Water besparen,
  • Meer hemelwater gebruiken,
  • Inzetten op waterinfiltratie,
  • Water hergebruiken
  • Externe waterbronnen gebruiken zoals gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuivingsinstallaties

In de praktijk gaan we ook werken aan proefopstellingen bij landbouwbedrijven zelf. Denk maar aan waterzuiveringscontainers of zonnepanelen op waterbassins om verdamping tegen te gaan. Ook denken we volop na over het gebruik van condenswater van warmtekrachtkoppelingen.

Naast demonstraties gaan we ook echt land- en tuinbouwers begeleiden bij de overgang naar een klimaatveilig bedrijf. Hiervoor kunnen ze terecht bij de verschillende experten om zo de verschillende technieken toe te passen.

Het LIFE-project ‘Aclima’ ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE20 CCA/BE/001720).

Met de steun van: 

Gerelateerde actie

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Naar de inhoud springen